Moderációs alapelvek

 1. A Fórum
  1. A kossuthkorok.hu, (a továbbiakban egységesen: "Fórum") a Mindenki Magyarországa Mozgalom által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.
  2. A Fórum használata előtt mindenképpen olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatot
 2. A moderáció
  1. A Mindenki Magyarországa Mozgalom Operatív Igazgatója, ezen Moderációs alapelvek rögzítésével, a Fórum moderátoraira és adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a Moderációs alapelvek valamelyikét, vagy amelyek megsértik az Mindenki Magyarországa Mozgalom alapelveit és szabályait, azt töröljék. Szintén a moderátorokra és adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a regisztrált felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozzák vagy megszüntessék ("letiltás vagy törlés").
  2. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A Fórumon közzétett tartalmakért a Mindenki Magyarországa Mozgalom a 2001. évi CVIII. törvény szerint felel.
  3. A moderátorok tevékenységüket a Mindenki Magyarországa Mozgalom Operatív Igazgatója által kinevezett személyek, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumon közzétett hozzászólások közül többek között, de nem kizárólag azokat amelyek:
   • akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát
   • A Fórum rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
   • tartalma jogszabályba, vagy jelen Moderációs alapelvek valamelyikébe ütközik.
  4. Az egyes fórumokat, moderátorok felügyelhetik.
  5. Az adminisztrátorok felügyelik a moderátok tevékenységét, akik a kialakult vitás helyzetekben a moderátorok intézkedéseit felülbírálhatják.
  6. A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.
  7. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek ("Lánctörlés").
  8. A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így nem láthatnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adott fórum moderátorának.
  9. A Mindenki Magyarországa Mozgalom Operatív Igazgatója fenntartja magának a jogot, hogy a moderátorok és adminisztrátorok egyes intézkedéseit felülbírálja.
 3. Hozzászólások törlése
  1. Különösen tiltott
   • Minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
   • Bármely regisztrált természetes személy esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy adatait tartalmazó hozzászólás. Ilyen adatok különösen, de nem kizárólag, az alábbiak: név, lakhely, munkahely, beosztás, telefonszám, email cím. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra a személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.
   • Minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
   • A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.
   • Az egyes személyeket sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy személy sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen alapelvekbe.
   • A szándékosan akadályozó ("témaromboló") és zavaróan témán kívüli ("offtopik") hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
  2. Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.
  3. Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, kivéve ha a hozzászólást ún. Lánctörlésben törölték. Nem szabálysértő a törölt hozzászólás nem kifogásolt részének újbóli beírása.
  4. Tilos a törölt, összevont, áthelyezett topikok újraindítása.
 4. Letiltások
  1. A moderátorok és adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó jogosultságait korlátozhatják. A tiltás bármely típusú vagy elnevezésű fórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.
  2. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is.
  3. Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott személy hozzáférését megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi hozzászólását törölhetik.
 5. Regisztrált személyes felfüggesztése, törlése
  1. Regisztrált személyek kérhetik felhasználói azonosítójuk törlését a [email protected] emailcímen keresztül. A kérést minden esetben arról az email címről kell kezdeményezni, amellyel az adott személy a regisztrációját megtette.
  2. Törlés esetén, amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott törölt felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt felhasználó" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót. Ezen kérdésben a moderátorok, adminisztratorok, vagy az Operatív Igazgató, egyedi mérlegelés után jogosult dönteni.
 6. Áthelyezések, összevonások
  1. A hasonló tartalommal vagy témára nyitott fórumokat a moderátorok, az adminisztrátorok, vagy az Operatív Igazgató összevonhatják.
 7. Egyéb
  1. A Mindenki Magyarországa Mozgalom Operatív Igazgatója a jelen Moderációs alapelvek megváltoztatásának jogát fenntartja. A hatályos Moderációs alapelvek mindig elérhetők a kossuthkorok.hu-n a Moderációs alapelvek résznél.
  2. A Mindenki Magyarországa Mozgalom képviseletében eljáró Operatív Igazgató, a Fórum adminisztratorai és moderátorai kijelentik, hogy a jelen dokumentumban rögzített jogaikat jóhiszeműen gyakorolják és ezt a regisztrált felhasználóktól is elvárják.
  3. A Moderációs alapelvekkel vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma vagy kérdés esetén forduljon hozzánk az [email protected] emailcímen keresztül.

Hatályos: 2018.12.29-től | Utolsó frissítés: 2018. 12. 29.

 

Bezárás

Súgó